select * from CD_PAGES where PAGE_TYPE='BLOG' and PAGE_LANGS_AVAILABLE LIKE '%NL%' and PAGE_STATUS<1 order by PAGE_DATE DESC limit 3
Indienen vordering

FAILLISSEMENTIMTECH.NL

Indienen vordering

Het indienen van vorderingen gaat via crediteurenlijst.nl. (Zie onderstaande links voor de juiste vennootschap). U dient op Crediteurenlijst.nl een account aan te maken en in te loggen om een nieuwe vordering in te dienen of om uw dossier te raadplegen. 

Voor de goede orde: zoals ook eerder aan alle bij de curatoren bekende crediteuren is bericht, zullen vorderingen die worden ingediend in het verkeerde faillissement binnen de Imtech-groep, niet worden doorgezonden door de curatoren. Deze vordering zal dan niet opgenomen worden op de crediteurenlijst. Het is de verantwoordelijkheid van de schuldeiser om te zorgen dat hij of zij bij de juiste vennootschap zijn vordering indient.

Klik hier om uw vordering in te dienen

DISCLAIMER

De inhoud van deze website berust op informatie die de curatoren van de vennootschappen en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.
 
Voor de goede orde: de curatoren verstrekken tussentijds geen informatie over de voortgang van het faillissement anders dan via berichten op www.crediteurenlijst.nl dan wel via de publicatie van faillissementsverslagen. De curatoren verzoeken u derhalve uitdrukkelijk geen contact op te nemen over de voortgang van de faillissementen.
 
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl