FAILLISSEMENTIMTECH.NL

Imtech Automation Solutions B.V.

 

Op 11 september 2015 is Imtech Automation Solutions B.V. door de Rechtbank Rotterdam voorlopige surseance verleend met aanstelling van bewindvoerders en benoeming van rechters-commissarissen. Op 11 september 2015 is deze voorlopige surseance omgezet in een faillissement van Imtech Automation Solutions B.V. De bewindvoerders zijn hierbij aangesteld als curatoren.

Indien u schuldeiser bent van [naam vennootschap] kunt u uw vordering indienen via www.crediteurenlijst.nl. Via de volgende link komt u direct bij de juiste pagina uit. Krachtens de Faillissementswet zijn de curatoren gehouden om op gezette tijden een verslag over hun werkzaamheden uit te brengen. Deze verslagen zijn te vinden per vennootschap op Openbare verslagen

Bent u schuldeiser in het faillissement, dan zult u bij het verschijnen van een nieuw verslag hierover automatisch per e-mail bericht ontvangen via www.crediteurenlijst.nl indien u uw vordering heeft ingediend.

Voor de goede orde: de curatoren verstrekken tussentijds geen informatie over de voortgang van het faillissement anders dan via berichten op www.crediteurenlijst.nl aan alle schuldeisers dan wel via de publicatie van faillissementsverslagen. De curatoren verzoeken u derhalve uitdrukkelijk geen contact op te nemen over de voortgang van de faillissementen.

Met vriendelijke groet,

mr J.G. Princen en mr P.J. Peters

Klik hier om uw vordering in te dienen

DISCLAIMER

De inhoud van deze website berust op informatie die de curatoren van de vennootschappen en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.
 
Voor de goede orde: de curatoren verstrekken tussentijds geen informatie over de voortgang van het faillissement anders dan via berichten op www.crediteurenlijst.nl dan wel via de publicatie van faillissementsverslagen. De curatoren verzoeken u derhalve uitdrukkelijk geen contact op te nemen over de voortgang van de faillissementen.
 
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl