select * from CD_PAGES where PAGE_TYPE='BLOG' and PAGE_LANGS_AVAILABLE LIKE '%NL%' and PAGE_STATUS<1 order by PAGE_DATE DESC limit 3
Openbare verslagen

FAILLISSEMENTIMTECH.NL

Openbare Verslagen

Nb. For reports in English, please visit this page.

Royal Imtech N.V.

Eerste openbare verslag / bijlagen / engels

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag / engels 

Vierde openbare verslag / engels

Vijfde openbare verslag / bijlage /engels

Zesde openbare verslag / engels

Zevende openbare verslag / engels

Achtste openbare verslag / engels

Negende openbare verslag/ engels

Tiende openbare verslag /engels

Elfde openbare verslag / engels

Twaalfde openbare verslag

Dertiende openbare verslag

Veertiende openbare verslag

Vijftiende openbare verslag

Zestiende openbare verslag

Zeventiende openbare verslag

Achttiende openbare verslag

Negentiende openbare verslag

Twintigste openbare verslag

Eenentwintigste openbare verslag

Eenentwintigste openbare verslag RINV

Tweeëntwintigste openbare verslag

Drieëntwintigste openbare verslag

Vierentwintigste openbare verslag

Vijfentwintigste openbare verslag

Zesentwintigste openbare verslag

Zevenentwintigste openbare verslag

Achtentwintigste openbare verslag

Tussentijds openbaar verslag d.d. 23 oktober 2023

Negenentwintigste openbare verslag

Dertigste openbare verslag

Eenendertigste Tussentijds openbare verslag 

Tweeëndertigste faillissementsverslag

 

Imtech Group B.V.

Eerste openbare verslag

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag

Vierde openbare verslag

Vijfde openbare verslag

Zesde openbare verslag 

Zevende openbare verslag

Achtste openbare verslag

Negende openbare verslag

Tiende openbare verslag

Elfde openbare verslag

Twaalfde openbare verslag

Dertiende openbare verslag

Veertiende openbare verslag

Vijftiende openbare verslag

Achttiende openbare verslag

Negentiende openbare verslag

Twintigste openbare verslag

Eénentwintigste openbare verslag

Tweeëntwintigste openbare verslag

Drieëntwintigste openbare verslag

Tussentijds openbaar verslag d.d. 23 oktober 2023

Vierentwintigste openbare verslag

Vijfentwintigste openbare verslag

 

Imtech Capital B.V.

Eerste openbare verslag

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag

Vierde openbare verslag

Vijfde openbare verslag

Zesde openbare verslag

Zevende openbare verslag

Achtste openbare verslag

Negende openbare verslag

Tiende openbare verslag

Elfde openbare verslag

Twaalfde openbare verslag

Dertiende openbare verslag

Veertiende openbare verslag

Vijftiende openbare verslag

Achttiende openbare verslag

Negentiende openbare verslag

Twintigste openbare verslag

Eénentwintigste openbare verslag

Tweeëntwintigste openbare verslag

Drieëntwintigste openbare verslag

Tussentijds openbaar verslag d.d. 23 oktober 2023

Vierentwintigste openbare verslag 

Vijfentwintigste openbare verslag

Vijfentwintigste openbare verslag

Imtech B.V.

Eerste openbare verslag

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag

Vierde openbare verslag

Vijfde openbare verslag

Zesde openbare verslag

Zevende openbare verslag

Achtste openbare verslag

Negende openbare verslag

Tiende openbare verslag

Elfde openbare verslag

Twaalfde openbare verslag

Dertiende openbare verslag

Veertiende openbare verslag

Vijftiende openbare verslag

Achttiende openbare verslag

Negentiende openbare verslag

Twintigste openbare verslag

Eénentwintigste openbare verslag

Tweeëntwintigste openbare verslag

Drieëntwintigste openbare verslag

Vierentwintigste openbare verslag

Vijfentwintigste openbare verslag

 

Imtech Nederland B.V.

Eerste openbare verslag

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag

Vierde openbare verslag

Vijfde openbare verslag

Zesde openbare verslag

Zevende openbare verslag

Achtste openbare verslag

Negende openbare verslag

Tiende openbare verslag

Elfde openbare verslag

Twaalfde openbare verslag

Dertiende openbare verslag

Veertiende openbare verslag

Vijftiende openbare verslag

Zestiende openbare verslag

Zeventiende openbare verslag

Achttiende openbare verslag

Negentiende openbare verslag

Twintigste openbare verslag

Eenentwintigste openbare verslag

Tweeëntwintigste openbare verslag

Drieëntwintigste openbare verslag

Vierentwintigste openbare verslag

Vijfentwintigste openbare verslag

Zesentwintigste openbare verslag

Zevenentwintigste openbare verslag

Achtentwintigste openbare verslag

Tussentijds openbaar verslag d.d. 23 oktober 2023

Negenentwintigste openbare verslag d.d. 13 november 2023

Dertigste openbare verslag

Eenendertigste openbare verslag

 

 Imtech Building Services B.V.

Eerste openbare verslag

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag

Vierde openbare verslag

Vijfde openbare verslag

Zesde openbare verslag / bijlage

Zevende opebare verslag

Achtste openbare verslag

Negende openbare verslag

Tiende openbare verslag

Elfde openbare verslag tot en met meest recente openbare verslag

 

Imtech Benelux Group B.V.

Eerste openbare verslag

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag

Vierde openbare verslag

Vijfde openbare verslag

 Zesde openbare verslag

Achtste openbare verslag

Negende openbare verslag

Tiende openbare verslag

Elfde openbare verslag

Twaalfde openbare verslag

Dertiende openbare verslag

Veertiende openbare verslag

Vijftiende openbare verslag

Achttiende openbare verslag

Negentiende openbare verslag

Twintigste openbare verslag

Eénentwintigste openbare verslag

Tweeëntwintigste openbare verslag

Drieëntwintigste openbare verslag

Tussentijds openbaar verslag d.d. 23 oktober 2023

Vierentwintigste openbare verslag

Vijfentwintigste openbare verslag

 

Imtech Industrial Services B.V.

Eerste openbare verslag

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag

Vierde openbare verslag

Vijfde openbare verslag

Zesde openbare verslag / bijlage

Zevende openbare verslag

Achtste openbare verslag

Negende openbare verslag

Tiende openbare verslag

Elfde openbare verslag tot en met meest recente openbare verslag

 

Imtech BPI B.V.

Eerste openbare verslag

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag

Vierde openbare verslag

Vijfde openbare verslag

Zesde openbare verslag

Zevende openbare verslag

Achtste openbare verslag

Negende openbare verslag

Tiende openbare verslag

Elfde openbare verslag

Twaalfde openbare verslag

Dertiende openbare verslag

Veertiende openbare verslag

Vijftiende openbare verslag

Achttiende openbare verslag

Negentiende openbare verslag

Twintigste openbare verslag

Eénentwintigste openbare verslag

Tweeëntwintigste openbare verslag

Drieëntwintigste openbare verslag

Vierentwintigste openbare verslag

Vijfentwintigste openbare verslag

 

Imtech Automation Solutions B.V.

Eerste openbare verslag

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag

Vierde openbare verslag

Vijfde openbare verslag

Zesde openbare verslag

Zevende openbare verslag

Achtste openbare verslag

Negende openbare verslag

Tiende openbare verslag

Elfde openbare verslag

Twaalfde openbare verslag

Dertiende openbare verslag

Veertiende openbare verslag

Vijftiende openbare verslag

Achttiende openbare verslag

Negentiende openbare verslag

Twintigste openbare verslag

Eénentwintigste openbare verslag

Tweeëntwintigste openbare verslag

Drieëntwintigste openbare verslag

Vierentwintigste openbare verslag

Vijfentwintigste openbare verslag

 

Imtech UK Group B.V.

Eerste openbare verslag

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag

Vierde openbare verslag

Vijfde openbare verslag

Zesde openbare verslag

Zevende openbare verslag

Achtste openbare verslag

Negende openbare verslag

Tiende openbare verslag

Elfde openbare verslag

Twaalfde openbare verslag

Dertiende openbare verslag

Veertiende openbare verslag

Vijftiende openbare verslag

Achttiende openbare verslag

Negentiende openbare verslag

Twintigste openbare verslag

Eénentwintigste openbare verslag

Tweeëntwintigste openbare verslag

Drieëntwintigste openbare verslag

Tussentijds openbaar verslag d.d. 23 oktober 2023

Vierentwintigste openbare verslag

Vijfentwintigste openbare verslag

 

Imtech Arbodienst B.V.

Eerste openbare verslag

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag

Vierde openbare verslag / bijlage

Vijfde openbare verslag 

Zesde openbare verslag

Zevende openbare verslag

 

Imtech SSC B.V.

Eerste openbare verslag

Tweede openbare verslag

Derde openbare verslag

Vierde openbare verslag

Vijfde openbare verslag

Zesde openbare verslag

Zevende openbare verslag

Achtste openbare verslag

Negende openbare verslag

Tiende openbare verslag

Elfde openbare verslag

Twaalfde openbare verslag

Dertiende openbare verslag

Veertiende openbare verslag

Zeventiende openbare verslag

Achttiende openbare verslag

Negentiende openbare verslag

Twintigste openbare verslag

Eénentwintigste openbare verslag

Tweeëntwintigste openbare verslag

Driëntwintigste verslag

Vierentwintigste openbare verslag

 

 

 

Klik hier om uw vordering in te dienen

DISCLAIMER

De inhoud van deze website berust op informatie die de curatoren van de vennootschappen en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.
 
Voor de goede orde: de curatoren verstrekken tussentijds geen informatie over de voortgang van het faillissement anders dan via berichten op www.crediteurenlijst.nl dan wel via de publicatie van faillissementsverslagen. De curatoren verzoeken u derhalve uitdrukkelijk geen contact op te nemen over de voortgang van de faillissementen.
 
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl